• Three Medallions (Thịt nướng 3 món)

  • 37. The Best of Beef, Pork & Chicken Grilled to Perfection.
  • Laced with Three Sauces Green Pepper Corn, Chili Plum & Fresh Herbs.
  • Bò, Heo, Gà Nướng Ăn Kèm Xốt Tiêu Xanh, Tương Xí Muội & Rau Tươi 250,000 VND
 • The Best Of Beef (Bò)

  • 38. Beef Curry in Coconut Juice - Cary Bò Nước Dừa 220,000 VND
  • 39. Sweet & Sour Beef - Bò Xào Chua Ngọt 220,000 VND
  • 40. Grilled Beef Rolls Wrapped in Smooth Sweet Leaves - Bò Nướng Lá Lót 230,000 VND
  • 41. Beef Tenderloin in Green Peppercorn Sauce - Thăn Bò Phile Xốt Tiêu Xanh 230,000 VND
 • Organic Pork (Heo)

  • 42. Caramelized Pork & Vegetables in Clay Pot - Heo Kho Tộ190,000 VND
  • 43. Grilled Sliced Pork with Sesame Seeds - Thăn Heo Nướng Mè210,000 VND
  • 44. Marinated Five–spice Pork Cutlet - Cốt Lết Nướng Ngũ Vị220,000 VND
 • Chicken (Gà)

  • 45. Braised Chicken Morsels in Clay Pot - Gà Kho Tộ190,000 VND
  • 46. Chicken in Oyster Sauce & Cashew Nuts - Gà Áp Chảo Xốt Hạt Điều & Dầu Hào210,000 VND
  • 47. Grilled Chicken Breast with Lemongrass & Chili - Ức Gà Nướng Sả Ớt220,000 VND
  • 48. Spicy Vietnamese Chicken Curry - Cari Gà220,000 VND
 • Duck (Vịt)

  • 49. Duck Breast in Passion Fruit Sauce - Ức Vịt Đút Lò Xốt Chanh Dây Tươi250,000 VND
  • 50. Grilled Marinated Duck Breast & Orange Sauce - Ức Vịt Nướng Xốt Cam250,000 VND
 • Vegetables & Rice (Rau & Cơm)

  • 51. Stir-fried Water Spinach with Garlic - Rau Muống Xào Tỏi80,000 VND
  • 52. Green Cabbage with Garlic - Cải Bẹ Xanh Xào Tỏi80,000 VND
  • 53. Stir-fried Tofu with Green Vegetables - Đậu Khuôn Xào Rau80,000 VND
  • 54. Wok-fried Vegetables in Oyster Sauce - Rau Thập Cẩm Xốt Dầu Hào90,000 VND
  • 55. Combination Vegetable Fried Rice - Cơm Chiên Rau90,000 VND