Dessert Temptations

Món tráng miệng

 • 56. Tropical Fresh Fruit Salad - Trái Cây Tươi 60.000 VND
 • 57. Caramelized Banana - Chuối Nấu Hương Caramen 60.000 VND
 • 58. Crème Caramel - Kem Caramen60.000 VND
 • 59. Italy's Most Famous Dessert Tiramisu - Bánh Tiramisu 60.000 VND
 • 60. French Crêpe (Your Choice of Lemon-Sugar-Cinnamon-Honey) - Bánh Pháp 80.000 VND
 • 61. Fresh Tropical Fruit Crêpe (Your Choice of Pineapple-Mango-Banana) - Bánh trái cây 70.000 VND
 • 62. Banana Crêpe & Chocolate Sauce - Bánh pháp thơm xốt sô cô la 80.000 VND
 • 63. Crêpe with your Choice of Gourmet Ice Cream - Bánh và kem tự chọn 90.000 VND
 • 64. Liquor Crêpe (Cointreau-Grand Marnier-Kahlua-Tia Maria) - Bánh rượu mùi 110.000 VND

It’s Alaway Ice Cream Time

Homemade gourmet ice cream selections

 • 65. Hazelnut - Kem Hạt Dẻ40.000 VND
 • 66. Coffee - Kem Cà Phê40.000 VND
 • 67. Passion Fruit - Kem Chanh Dây40.000 VND
 • 68. Vanilla - Kem Hương Vani40.000 VND
 • 69. Coconut - Kem Dừa40.000 VND
 • 70. Chocolate - Kem Sô Cô La40.000 VND
 • 71. Extra scoop  30.000 VND